AFA ESCOLA ANGLESOLA

Comissió de reglament

Hem elaborat el reglament intern de funcionament de l’AFA i els serveis oferts i supervisem el contingut del reglament per si queda obsolet o es produeixen canvis en el funcionament de l’AFA.


Elaborem les propostes de redactat de la modificació que es proposi i publiquem les actualitzacions aprovades, i vetllem per a què es compleixi.

Per a contactar-nos: reglament.afaanglesola@gmail.com