AFA - Associació de Famílies d’Alumnes Escola Anglesola

Comissió de Reglament

Ens encarreguem de l’elaboració del reglament intern de funcionament de l’AFA i els serveis oferts.
Supervisem el contingut del reglament per si queda obsolet o es produeixen canvis en el funcionament de l’AFA.
Elaborem les propostes de redactat de la modificació que es proposi i publicar les actualitzacions aprovades.

reglament.afaanglesola@gmail.com