Consell Escolar

Eleccions 2018 al Consell Escolar

Com cada dos anys, s'ha de renovar la meitat del Consell Escolar. Si consideres que pots realitzar les funcions, pots aportar alguna cosa i vols implicar-te d'una forma activa en la nostra l'Escola: sigues candidat.

Les eleccions van ser el 26 de Novembre de 2018, les candidatures es podien presentar fins el 16 de novembre de 2018.

Aquestes són eleccions per escollir els representants al Consell Escolar per part de les famílies d’alumnes, per això no cal ser membre de l’AFA. Els representants al Consell per part de l’AFA no s’escullen en aquestes eleccions.

El Toni ja ha penjat al Taulell d'anuncis tant la Convocatòria com el Cens de persones que podem votar i podeu trobar informació a la web de l‘escola.

Detalls sobre el consell escolar

Us adjuntem informació bàsica del Consell Escolar

 - Funcions i formació

 - Orientacions de tasques dels pares i mares membres

Aquesta i més informació la podeu trobar a la web del consorci d’educació de Barcelona:

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/consell_escolar_als_centres_educatius

Recomanacions per les eleccions a la web de la Generalitat:

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/recomanacions/recomanacions/eleccions_als_consells_escolars

Web del Consell Escolar Municipal de Les Corts

http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca/consell-escolar-municipal-de-les-corts .

Calendari a l’escola Anglesola

 - Exposició Cens Electoral - fins al 7 novembre al taulell.

 - Modificació Cens - del 7 al 9 de novembre per escrit a la direcció del centre.

 - Presentació Candidatures - fins al 16 novembre

 - Proclamació i publicació de candidatures -  el 19 de novembre al taulell d'anuncis

 - Sol·licitud per actuar com a supervisor - fins al 19 de novembre per escrit a la direcció.

 - Sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals - el 9 de novembre a les 9h

 - Data eleccions pare/mare representat - 26 de novembre de 2018 a partir de les 9h.

 - Constitució del consell escolar abans del 21 de desembre.
AFA Escola Anglesola - Les Corts - Barcelona
@afaanglesola | Política de Privacitat