FAQs - Preguntes Freqüents

Hi ha vàries maneres de col·laborar amb l’AFA i ajudar-nos a dur a terme les nostres activitats:

Nou protocol de comunicacions

Per facilitar les comunicacions entre les famílies amb l’AFA i les comissions de l’AFA, hem elaborat aquest senzill protocol, en cas de voler contactar-nos feu una ullada, moltes gràcies.

PROTOCOL DE COMUNICACIÓ

La comunicació i la circulació de la informació és clau per al bon funcionament de l’AFA i de

l´escola. És molt important que tothom tingui accés a la informació.

Difícilment els membres de l’AFA podran prendre decisions i organitzar activitats si no disposen

d’una bona i variada informació i poden accedir-hi a temps per tindre l’oportunitat d’utilitzar-la.

Us passem aquest protocol de comunicació per tal d'estar organitzats i establir una fàcil i fluïda

comunicació entre tots i per a tots.

● Si voleu contactar amb l´AFA:

- afaanglesola@gmail.com

- Bústia de l’ AFA ubicada a l´entrada de l´escola

● Delegades i Delegats amb la Junta Directiva AFA i viceversa:

- WhatsApp Delegades i Delegats ( hi ha un grup de WhatsApp en el qual participen totes

les delegades i delegats i membres de la junta).

Aquest grup el farem servir per agilitzar les comunicacions, sobretot les més urgents i immediates.

- afaanglesola@gmail.com

- Bústia ubicada a l´entrada de l´escola.

- Si voleu enviar informació a totes les famílies ens ho podeu fer arribar a la junta i reenviarem via mail el missatge.

● Comissions amb la Junta Directiva AFA i viceversa:

- WhatsApp Representants comissions (hi ha un grup de WhatsApp en el qual participen els

representants de les comissions i membres de la junta).

Aquest grup el farem servir per agilitzar les comunicacions, sobretot les més urgents i

immediates.

- afaanglesola@gmail.com

- Bústia ubicada a l´entrada de l´escola.

- Si voleu enviar informació a totes les famílies ens ho podeu fer arribar a la junta i reenviarem via mail el missatge.

● Junta Directiva AFA amb famílies de l´escola Anglesola

- Mailing a totes les famílies Anglesola que han donat autorització.

- WhatsApp Delegades i Delegats.

● Families amb Comissions

- Mail de la comissió.

- Bústia AFA ubicada a l´entrada de l´escola.

● Mails Comissions

- Comissió Escola de famílies: escoladefamilies.afaanglesola@gmail.com

- Comissió Espai Migdia: espaimigdia.afanglesola@gmail.com

- Comissió Extraescolars: extraescolars.afaanglesola@gmail.com

- Comissió Festes: festes.afaanglesola@gmail.com

- Comissió Obres: obres.afaanglesola@gmail.com

- Comissió Reglament: reglament.afaanglesola@gmail.com

- Comissió Comunicació/Web: web.afaanglesola@gmail.com

- Comissió Convivència: convivencia.afaanglesola@gmail.com

Recordeu,

És molt important tant la comunicació com assistir a les assemblees de l’AFA a fi

d´estar informat, escoltar tot el que es diu i manifestar l’opinió.

Mantenir la serietat i les bones maneres envers els companys és imprescindible per

assolir el nostre objectiu: una escola pública de qualitat per als nostres infants.
AFA Escola Anglesola - Les Corts - Barcelona
@afaanglesola | Política de Privacitat