AFA - Associació de Famílies d’Alumnes Escola Anglesola

Tast de menús

Cada trimestre, la Comissió d’Espai migdia (menjador) fa un tast del menú i un informe.

CURS 2020 – 2021

· 1r trimestre – informe