AFA ESCOLA ANGLESOLA

Acollida – racons

ACOLLIDA DE MATÍ

Activitat que s’ofereix per conciliar la vida familiar amb un plantejament molt lliure. Posar a l’abast diferents materials o propostes per passar l’estona prèvia a començar l’escola. Aquests seran per dur a termes activitats tranquil·les per començar el dia. Jocs de taula, contes, construccions, etc.

 

Opció 1 hora: 
de 8:00h a 9:00h – 29€/mes – 3,50€/dia esporàdic

 

Opció 30 minuts: 
de 8:30h a 9:00h – 15€/mes – 1,75€/dia esporàdic

RACONS DE TARDA

Activitat que s’ofereix per conciliar la vida familiar amb un plantejament més constructiu que una acollida. En aquest espai poden escollir què fan dins d’una mateixa sala i el monitor acompanya a l’infant sense obligar i dirigir. Sempre hi haurà 3 racons que seran rotatius mensualment. I un cop a la setmana es farà una proposta de racó afegida que dinamitzarà el monitor/a (música, massatges, conta contes, etc.).

 

Opció: 30 minuts: 
16:00h a 16:30h – 15€/mes

 

Opció: 1 hora: 
de 16:00h a 17:00h – 29€/mes

 

Opció 1 hora i 30 minuts: 
de 16:00h a 17:30h – 40€/ mes

 

Opció 2 hores: 
de 16:00h a 18:00h – 55€/mes

 

Dies esporàdics: 3,50€/1h | 1,75€/30m

INSCRIPCIONS

Per correu electrònic a l’adreça de L’Esguard: anglesola@lesguardcoop.cat

Per a qualsevol dubte podeu contactar directament amb la coordinadora: 

Marina (matins) | Jennifer (tardes)

623 10 05 29