Associació de famílies de l'Escola Anglesola

Acollida – racons

ACOLLIDA DE MATÍ I RACONS DE TARDA

Oferim aquest espai pels infants de lleure, lliure i tranquil. On les propostes que fem són, diferents espais/materials perquè els infants puguin escollir què fan durant la seva estona de lleure. És un espai que s’ofereix per facilitar la conciliació familiar. Es pot fer ús de manera fixa o esporàdica.

ACOLLIDA DE MATÍ

 

Opció 1 hora: 
de 8 h a 9 h – 32 € / mes – 3,75 € / dia esporàdic

 

Opció 30 minuts: 
de 8:30 h a 9 h – 17 € / mes – 2 € / dia esporàdic

RACONS DE TARDA

 

Opció: 30 minuts: 
de 16 h a 16:30 h – 17 € / mes

 

Opció: 1 hora: 
de 16 h a 17 h – 32 € / mes

 

Opció 1 hora i 30 minuts: 
de 16 h a 17:30 h – 43 € / mes

 

Dies esporàdics: 5, 50 € / 2 h _ 3,75 € / 1 h  _ 2 € / 30m

 

INSCRIPCIONS

 

Per correu electrònic a l’adreça de L’Esguard: anglesola@lesguardcoop.cat

Per a qualsevol dubte podeu contactar directament amb el coordinador: 

Pol | 623 10 05 29