AFA ESCOLA ANGLESOLA

Extraescolars

CURS 2022/23

Les activitats extraescolars són una oportunitat educativa: un espai per a què els infants s’empoderin i puguin aprofitar el seu potencial, les seves habilitats i desenvolupar-se tal i com són, amb el col·lectiu, aprofitant allò que més els agrada fer durant el seu temps lliure.

L’Esguard és la cooperativa que ofereix aquest servei i aquesta és la seva proposta. Des de l’Esguard, volem destacar la importància d’integrar les activitats extraescolars en la quotidianitat educativa i que aquestes siguin coherents amb l’escola, compartint una mirada de l’infant i una manera d’acompanyar respectuosa. 

 

Horaris i espais

Les activitats es duen a terme en el recinte escolar de 16:00h a 17:00h a excepció de la piscina, que es realitza al centre esportiu Forus Les Corts de 16:30h a 17:15. Els infants que van a piscina són recollits i portats per monitors de l’Esguard.

 

Recollida

Les sortides d’infantil (EI4 i EI5) es faran per la reixa del sorral d’infantil (c/Numància) i les portes s’obriran les portes a les 16:55h. En el cas de tabalada que són infants d’EI5 i de 1r, els infants sortiran per la porta principal de Numància. Les sortides de primària es faran per la porta i la reixa del carrer Anglesola.

En cas de no arribar puntual per a la recollida dels infants preguem que aviseu per whatsapp o trucada de telèfon al 623.10.05.29 o via e-mail: anglesola@lesguardcoop.cat. Els infants que a les 17:00h no hagin estat recollits aniran a racons de tarda. L’hora límit de recollida són les 18:00h.

Ràtio

La ràtio dels grups d’activitats dependrà de les característiques específiques de cada activitat i edat dels participants. Així i tot, sempre oscil·larà entre els 8 i 14 infants per grup. Els infants tant d’infantil com primària (a excepció d’EI3) poden realitzar un màxim de tres activitats a la setmana (sense comptar acollida de matí i racons de tarda).

 

Inscripcions

Les inscripcions a les extraescolars són per a tot el curs, encara que al final del primer i del segon trimestre s’obre un període per fer canvis d’activitats o baixes. Això és així per vetllar que les activitats a les quals heu apuntat als vostres fills i filles no s’hagin d’anul·lar a la meitat d’un trimestre per una baixa sobtada.

Per tant, les inscripcions poden fer-se cada mes. Si és fan abans del dia 20 de cada mes aquestes seran efectives el mes següent, però si es fan després del dia 20 aquestes no seran efectives al mes següent sinó l’altre.

 

Baixes
Les baixes es portaran a terme al final del primer trimestre (desembre) i al final del segon trimestre (març). Quan s’obri el període de baixes us avisarem de les dates en les quals heu de fer les peticions, ja que les peticions fora d’aquest termini no s’acceptaran. En el cas que no hi hagi places en una activitat us podreu apuntar a la llista d’espera, que s’organitza en ordre d’arribada de la petició.