AFA - Associació de Famílies d’Alumnes Escola Anglesola

Comissió d’Escola de Famílies

Posem a disposició de les famílies recursos pedagògics recomanats per la direcció de l’escola i ens encarreguem de vetllar per a què les activitats de l’AFA segueixin la línia pedagògica de l’escola.

Organitzem i recomanem xerrades i material pedagògic per les famílies (mares i pares) de les i els alumnes.

escoladefamilies.afaanglesola@gmail.com