Associació de famílies de l'Escola Anglesola

Xerrada – Aprendre de la incertesa

En aquesta conferència veurem alguns dels aspectes més importants de com aprèn el cervell i de perquè li cal aprendre, des d’una perspectiva neuroeducativa.

El Dr. David Bueno i Torrens; doctor en biologia i professor i investigador de la Secció de Genètica Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament de la Universitat de Barcelona. 

Des d’octubre de 2019, a més, dirigeix la Càtedra de Neuroeducación UB-EDU1st, la primera a tot el món que es dedica exclusivament a aquesta temàtica.

Més info

Ens parlarà sobre com els alumnes poden aprendre a afrontar la incertesa en el seu procés d’aprenentatge.

Vivim en un món dinàmic i canviant, on sovintegen les novetats, i que també és incert. Una de les funcions del cervell és adquirir coneixements i experiències que serveixin per interpretar aquests canvis, i fins allà on sigui possible, anticipar-s’hi. És en aquest context on cal inserir els processos educatius, si volem que aprofitin al màxim les característiques biològiques del nostre cervell.

Us animem a no perdre aquesta oportunitat única per aprendre més sobre l’educació dels nostres fills i filles.