AFA - Associació de Famílies d’Alumnes Escola Anglesola

Sòcies

 

Quota d’alta sòcies AFA i renovació

Totes les famílies poden fer-se sòcies de l’AFA de manera voluntària. Alhora, podeu formar part d’alguna comissió de l’AFA.

Tant per donar-se d’alta com a sòcies com per renovar, cal omplir aquest formulari i fer el pagament. En el cas que vulgueu formar part d’una comissió o renovar en la que ja esteu, ho heu d’indicar en el mateix formulari. 

 

· Import: 35 € / família / any

· Concepte: NOM i COGNOMS de l’INFANT (en cas de germans, el nom de tots) + CURS 2021-22
· Núm. Compte corrent: ES72 3025 0011 7914 0012 4459

 

Per qualsevol dubte o qüestió relativa al pagament o si necessiteu fer la inscripció o el pagament de manera presencial podeu enviar un e-mail a afaanglesola@gmail.com