AFA - Associació de Famílies d’Alumnes Escola Anglesola

Comunicació

Per comunicar-se o avisar a l’escola es disposa dels canals de comunicació següents (adreces de correu electrònic):

 

 

Per comunicar-se amb l’Equip Directiu i resoldre dubtes relacionats amb el funcionament general de l’escola.

 

 

Per comunicar absències, retards, entrades i sortides fora de l’horari establert, acollides, menjador, etc.

 

 Per consultes i temes relacionats amb el servei d’espai migdia – menjador i les extraescolars.