AFA ESCOLA ANGLESOLA

Comunicació

Per comunicar-se o avisar a l’escola es disposa dels canals de comunicació següents:

escolaanglesola@xtec.cat

Per comunicar-se amb l’Equip Directiu i resoldre dubtes relacionats amb el funcionament general de l’escola.

avisos@escolaanglesola.cat

Per comunicar absències, retards, entrades i sortides fora de l’horari establert, acollides, menjador, etc.

anglesola@lesguardcoop.cat

Per consultes i temes relacionats amb el servei d’espai migdia – menjador i les extraescolars.