AFA ESCOLA ANGLESOLA

La Junta

Coneix la nostra junta

La Junta s’escull en l’Assemblea General de les sòcies i socis. Els càrrecs s’exerceixen durant unperíode de tres anys, i poden ser reelegits.

Està composta per:
Mª Carmen Granier
Presidenta
 
Paola Joan Oliva
Vicepresidenta
 
Marc Magrinyà
Secretari
 
Estela Ventura
Tresorera
 
Alba Puig
Vocal