AFA - Associació de Famílies d’Alumnes Escola Anglesola

La Junta

La Junta s’escull en l’Assemblea General de les sòcies i socis. Els càrrecs s’exerceixen durant un període de dos anys, i poden ser reelegits.

Està composta per:

Carme Poll (P5B)
Presidenta
Hanan Marcos (P4A)
Vocal
Magalí Ronconi (P5B)
Vice – presidenta
Agnès Reygosa (P4B)
Vocal
Gemma Abad (P5B)
Secretària
Cristina Ferro (P5A i P3)
Tresorera