AFA - Associació de Famílies d’Alumnes Escola Anglesola

Comissió d’Espai migdia (menjador)

Aquí podeu consultar l’informe de tancament de menjador del curs 2020/21.

Treballem conjuntament amb l’escola i els proveïdors per aconseguir que l’estona del menjador formi part del projecte integral de l’escola. Donem veu a qualsevol inquietud que les famílies de l’escola puguin tenir sobre qualsevol aspecte relacionat amb el menjador i les activitats del migdia.

Per aconseguir aquests objectius hem definit les següents línies d’actuació: organització, entorn, personal, qualitat del menjar i sostenibilitat.

Revisem els menús durant tot l’any i fem reunions periòdiques amb l’escola i els proveïdors.

espaimigdia.afanglesola@gmail.com