Associació de famílies de l'Escola Anglesola

Comissió d’espai migdia (menjador)

Treballem conjuntament amb l’escola i els proveïdors per aconseguir que l’estona del menjador formi part del projecte integral de l’escola. Donem veu a qualsevol inquietud que les famílies de l’escola puguin tenir sobre qualsevol aspecte relacionat amb el menjador i les activitats del migdia.

 

Per aconseguir aquests objectius hem definit les següents línies d’actuació: organització, entorn, personal, qualitat del menjar i sostenibilitat.

 

Revisem els menús durant tot l’any i fem reunions periòdiques amb l’escola i els proveïdors.