Associació de famílies de l'Escola Anglesola

Menú del mes – casal d’estiu

Si hi ha un infant amb 

intoleràncies alimentàries 

cal presentar el certificat mèdic.