AFA - Associació de Famílies d’Alumnes Escola Anglesola

Comissió d’Obres

Realitzem el seguiment a la construcció dels espais de l’edifici nou pendents d’elaboració segons els procés participatiu realitzat (pati, etc.) per informar als membres de l’AFA de la seva evolució.

Realitzar un seguiment posterior a l’entrega de l’edifici, i realitzar el seguiment a la construcció dels espais pendents d’elaboració segons els procés participatiu realitzat (pati, etc.)

obres.afaanglesola@gmail.com