AFA ESCOLA ANGLESOLA

Comissió de comunicació

Coordinem la comunicació entre famílies, l’AFA i l’escola i ens encarreguem d’elaborar i actualitzar el web i la gestió de les xarxes socials i la ciberseguretat.

 

Donem suport tècnic a la resta de comissions i facilitem eines per a la comunicació interna d’aquestes.