AFA - Associació de Famílies d’Alumnes Escola Anglesola

Comissió de Comunicació

Coordinem la comunicació entre famílies, AFA i escola i ens encarreguem d’elaborar i actualitzar el web i la gestió de les xarxes socials i la ciberseguretat.

Donem suport tècnic a la resta de comissions i facilitem eines per a la comunicació interna d’aquestes.

comunicacio.afaanglesola@gmail.com